HACCP

HACCP planovi čišćenja

haccp

Kako su HACCP planovi čišćenja obavezni za svaki objekt koji posluje sa hranom, možemo vam ponuditi planove čišćenja s našim proizvodima Domina Professional.

HACCP je skraćenica pojma Hazard Analysis and Critical Control Point i predstavlja sustavni preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane.

Proizvode Domina Professional za koje vam nudimo HACCP planove čišćenja možete pronaći u našoj internet trgovini.

U slijedećim karticama molimo odaberite objekt koji odgovara vašem te popunite tražene podatke, a HACCP planovi čišćenja će vam biti poslani na vašu email adresu.

Ovdje možete preuzeti postupke higijenske dezinfekcije ruku i higijenskog pranja ruku.

Higijensko pranje ruku

HACCP pranje ruku

Higijenska dezinfekcija ruku

HACCP dezinfekcija ruku

Označite elemente vaše profesionalne kuhinje i sastavite svoj plan čišćenja.

Označite elemente vašeg caffe bar-a i sastavite svoj plan čišćenja.

Označite elemente vašeg sanitarnog prostora i sastavite svoj plan čišćenja.